Професор Сергій Сітько

 

IV з'їзд

Українського біофізичного товариства

Донецьк, 19-21 грудня 2006 р.

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ


Донецьк - 2006


Актуальні проблеми біофізики

Сітько С.П.

ФІЗИКА ЖИВОГО: ВІД ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ДО ВИВЧЕННЯ ЖИВОГО

Науково-дослідний центр квантової медицини „Відгук" МОЗ України, вул. Володимирська 61-6, Київ, 01033, sitko@i.kiev.ua

Фізика живого - це новий напрямок природознавства, який базується на відкритті природи життя на фундаментальному рівні. З'ясувалося, що в живому існує єдине для організму власне когерентне поле в мм-діапазоні електромагнітних хвиль (електромагнітний каркас, макет), якого немає і не може бути в не живих об'єктах. Саме через це поле в першу чергу реалізується геном, тоді як загальновідомі механізми біохімічної спадковості (реплікація ДНК, транскрипція РНК, трансляція білків) включаються лише у випадках виникнення невідповідності електромагнітного макету з його реалізацією на біохімічному рівні анатомо-морфологічних структур організму: при розвитку або ушкодженні останнього, для компенсації втрати клітин, які природно руйнуються (еритроцитів тощо). Сила когерентності власного поля забезпечує багатоманітну диференційну стійкість живого: існування родів, видів, окремих особів. Наявність єдиного для всього організму когерентного поля дозволяє розглядати організм як цілісний макроскопічний квантово-механічний об'єкт на четвертому щаблі квантових сходів природи (після ядерного, атомного і молекулярного).

Виникнення хронічних і „невиліковних" хвороб обумовлюється деформацією електромагнітного каркасу, що на мові квантової механіки трактується як виникнення метастабільного рівня в самоузгодженому потенціалі. В цих уявленнях лікування технологіями квантової медицини відповідне переходу системи з метастабільного в основний стан резонансним шляхом так само, як і на інших щаблях квантових сходів природи. Підходи фізики живого дозволяють по-новому підійти до вирішення як тупікових проблем генетики, так і до створення засад теоретичної біології, в цілому.

1.         Сітько С.П. Хвороба і лікування в уявленнях квантової медицини // Фізика живого, Т.12, N1 (2004). - С. 19-34.

2.         Сітько С.П. Квантово-механічна основа багатоманітної диференційної стійкості живого // Фізика живого, Т.13, N1 (2005). - С. 5-8.

31