Професор Сергей Ситько

 

С.П.Сітько

20.11.2016

Реліктове космічне випромінювання в уявленнях квантової фізики живого.

Абстракт: Реліктового випромінювання міліметрового діапазону, що йде з космосу та досягає поверхні Землі через міфічні вікна прозорості в атмосфері, не існує (принаймні, в теперішній час). Наявність інтенсивного фону міліметрового випромінювання, що реєструється біля поверхні Землі та в нижніх шарах атмосфери, демонструє існування всезагальної когерентності, яка зветься Життям.

В 1994 році в «Українському фізичному журналі» я разом з академіком М.П.Лисицею опублікував статтю під назвою «Ще одна загадка космічного випромінювання?». [1]. У ній йшла мова про те, що реліктове випромінювання, яке багато століть йде з космосу і досягає поверхні Землі, має максимум в енергетичному спектрі в районі (50-70) Ггц, тобто в діапазоні власних характеристичних частот людського організму. [2]. Парадокс полягав у тому, що в цьому, міліметровому, діапазоні електромагнітних хвиль відбувається їхнє сильне поглинання водою – в міліметровому шарі води інтенсивність електромагнітних хвиль послаблюється на три порядки. Виходячи зі стандартних уявлень, пройти через атмосферу такому випромінюванню неможливо. В той же час, судячи з літературних даних [3], космічний фон біля поверхні Землі складається в основному з реліктового випромінювання (Див. таблицю). Для пояснення цього феномену було навіть припущено існування в атмосфері певних вікон прозорості саме для реліктового випромінювання…

До того ж, вивчаючи космічне випромінювання, Е.Конклін [4] дійшов висновку, що «Галактика практично знаходиться у спокої у системі координат, пов’язаній з реліктовим випромінюванням». Так само і атмосфера Землі не зривається при рухові нашої планети навколо своєї осі та навколо Сонця.

Діапазон

Щільність енергії випромінювання

еВ/см3

Щільність числа фотонів

см-3

Довгохвильове радіовипромінювання

10-7

1

Реліктове радіовипромінювання

0,25

400

Інфрачервоний

10-2

1

Оптичний

3·10-3

10-3

М’який рентгенівський

    (ɛ1 кеВ)

 

10-4 – 10-5  

 

3·(10-7 – 10-8)

Жорсткий рентгенівський

    (ɛ 1 кеВ)

 

10-4

 

3·10-9  

М’яке ɣ-випромінювання

    (ɛ 1 – 6 МеВ)

 

3·10-5

 

10-11  

Жорстке ɣ-випромінювання

    (ɛ
 

 

10-5  

 

10-12

Таблиця щільності енергії випромінювання і числа фотонів фонового випромінювання в різних діапазонах. [3].

Мій більш ніж тридцятирічний досвід розробки і застосування в багатьох країнах світу технологій квантової медицини, заснованих на квантовій фізиці живого, для допомоги так званим «невиліковним хворим» [5], дозволяє стверджувати, що саме міліметровий діапазон електромагнітних хвиль, тобто так зване реліктове випромінювання, є випромінюванням життя. Йому не потрібно проходити через атмосферу. Воно існує навкруги земної кулі під прикриттям атмосфери. Все живе на Землі – на суші, у воді та у повітрі – поглинає та випромінює власні характеристичні частоти, забезпечуючи динамічну стійкість Життя. [6]

1.  Лисиця М.П., Ситько С.П. Ще одна загадка реліктового випромінювання? // Український фізичний журнал. Т.39, №9-10, 1994р. С. 973-975.

2.  Андреєв Е.О., Білий М.У., Сітько С.П. Прояв власних характеристичних частот организму людини. // Доповіді Академії наук УРСР, серія Б, №10, 1984. С.56-59.

3.  Лонгейр М. С., Сюняев Р. А., Электромагнитное излучение во Вселенной, "УФН", 1971, т. 105, с. 41-96. С.45.

4.  Conclin E.C. Velocity of the Earth with Respect to the Cosmic Background Radiation // Nature 222, 971 (1969).

5.  Див праці професора Сітька С.П. на сайті http://www.sergiysitko.org.ua

6.  Квантова фізика живого є теоретичною основою квантової медицини, ефективність якої було засвідчено академіком Ю.В.Гуляєвим, що, зокрема, знайшло свій вираз у публікації на сторінках редагованого ним журналу моєї статті «Життя як четвертий рівень квантової організації природи.»// Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. №1, 2007. С. 39-50 .