Professor Sergiy Sitko

Дипломи й відзнаки

Diploma and awards

 1. Орден Королівства Бельгія і звання шевальє за заслуги у винаході, що сприяє науковому прогресу

  Merit de l’invention vu le service eminents rendus a la cause de progress, title chevaluer 2. Почесне звання / Merit title

  Заслужений діяч науки України / Merit Man of Science of Ukraine 3. Почесна ступінь відзнаки: / Merit Degree of Distinction

  Медаль 60 років ООН / Medal 60th anniversary of UNO

  та 4 роки Міжнародного комітету захисту прав людини 4th anniversary of International Committee for Defense of Human Rights 4. Диплом академіка Української технологічної академії / Diploma of Academician jf Ukrainian Technology Academia 5. Нагорода за наукову і дослідницьку працю /Reward for scientific and research activity

  Каріч фундації (Белграл, Сербія) / Karich Fund (Beograd, Serbia)

  Detail 6. Диплом доктора наук / Diploma Doctor of Science 7. Атестат Професора / Professor Certificate